jednostka spodziewa się inwestować poliwęglan zespolony w pojazdy