w razie wymagania można także usługi dołożyć niektóre koszty obsługi